Офіційний курс підвищення кваліфікації

Тема тренінгу:

Цифрове середовище педагога. Office365 Teams​

Мета тренінгу: формування в учасників уявлення про особливості освітнього середовища закладу та способи реалізації освітніх рішень Майкрософт для віддаленого навчання, удосконалення учасниками тренінгу професійних навичок та умінь, опанування нових технологій у професійній сфері.

Зміст тренінгу: Сьогодні відбувається цифрова трансформація суспільства, на що покладаються великі сподівання, щодо підвищення якості життя, підвищення продуктивності праці, що дає можливості інтегруватися в сучасному світі. Важливим є питання підвищення ІКТ компетентності вчителів, загальна цифрова трансформація. На сьогоднішній день організація онлайнової комунікації вчителя і учня займає перше місце. Однозначно має бути політика школи, загальна стратегія закладу, щодо використання електронних освітніх ресурсів. Зокрема середовище, в якому буде здійснено освітній процес повинно бути єдиним для всього закладу. Важливо мати систему, яка забезпечить безпечну, ефективну, комунікацію учасників освітнього процесу.

Цільова аудиторія: навчальний курс розроблений для адміністрації закладів освіти, вчителів, спеціалістів психологічної служби, батьків та учнів.

Взяти участь
on-line
Доступно
Примірник сертифікату для курсу: Цифрове середовище педагога. Office365 Teams​
Кількість годин в сертифікаті:

6 годин/0.2 ЄКТС

15 годин/0.5 ЄКТС

30 годин/1 ЄКТС

Є суб'єктом підвищення кваліфікації
Спікер тренінгу: Уманець Валентина
Спікер:
Уманець Валентина
Старший викладач кафедри природничо-математичної освіти і технологій ІПО Київського університету імені Бориса Грінченка
Умови участі:

Необхідно зареєструватись та сплатити вартість сертифікату, після цього Ви отримаєте посилання на відеозапис з тренінгом та зможете завантажити свій сертифікат у PDF форматі